ကၽြန္ေတာ့္ BLOG ေလးကို လာလည္ေသာသူ အေပါင္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ား......

Trojan.Wincpeer Removal v 0.4.3


This program identifies and fixes some variants of Trojan.Wincpeer, aka Storm Worm.

download here!!!

No comments:

Post a Comment