ကၽြန္ေတာ့္ BLOG ေလးကို လာလည္ေသာသူ အေပါင္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ား......

FreeStar Free Video Converter


Converts almost all PC video files(including RM,RMVB,AVI, ASF, WMV, MOV, MPG, MPEG, AVC, OGG, MP4, DivX, FLV (YouTube), IFO, MP3, WMA, WAV, AAC and more). Include functions of Video to i- pod Converter, DVD to iPod Converter,Video to iPhone Converter, DVD to iPhone Converter, Video to Apple TV Converter, DVD to Apple TV Converter, Video to PSP Converter, DVD to PSP Converter, 3GP Video Converter, BlackBerry Video Converter, Video to Zune Converter, DVD to Zune Converter, AVI(Divx, Xvid) MPEG Converter, Video to MP4 Converter, DVD to MP4 Converter, MOV Converter, YouTube downloader and Converter, etc.

Key Functions:

  • Include functions of Video to iPod Converter,Youtube to iPod Converter,Video to PSP Converter,Youtube to PSP Converter,Video to i- phone Converter,Youtube to iPhone Converter,3GP Video Converter,BlackBerry Video Converter,Video to Zune Converter,DVD to Zune Converter,AVI(Divx,Xvid) MPEG Converter, MP4 Video Converter, MOV converter etc;
  • Convert between all popular video formats including AVI, MPEG, WMV, MPEG1/2/4, 3GP, H.264, MP4, DVD, VCD, SVCD, MOV, RM,RMVB,FLV;
  • Convert video formats to popular audio files, including MP2, MP3, AC3, RA, M4A, OGG, AAC.
  • Support Youtube ripping.
  • Support Apple TV H.264,Apple TV MPEG-4.
  • Support portable device:iPod,PSP,iPhone,Blackberry,PS3,Zune.
download here!!!

No comments:

Post a Comment