ကၽြန္ေတာ့္ BLOG ေလးကို လာလည္ေသာသူ အေပါင္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ား......

Bejeweled 2 Deluxe ( game )


Bejeweled 2 Deluxe
Take the classic game of gem-swapping to euphoric new heights! Adapted from its predecessor, Bejeweled 2 features four unique ways to play. Solve handcrafted brain teasers in puzzle mode while up against the clock or kick back, relax and enjoy endless mode. With awe-inspiring planetary backdrops, explosive new gems and dazzling special effects, Bejeweled 2 is more wildly addictive than ever before!


download here!!!

No comments:

Post a Comment