ကၽြန္ေတာ့္ BLOG ေလးကို လာလည္ေသာသူ အေပါင္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ား......

TuxGuitar 1.1


uxGuitar is a multitrack guitar tablature editor and player.

Features:

 • Tablature editor
 • Score Viewer
 • Multitrack display
 • Autoscroll while playing
 • Note duration management
 • Various effects (bend, slide, vibrato, hammer-on/pull-off)
 • Support for triplets (5,6,7,9,10,11,12)
 • Repeat open and close
 • Time signature management
 • Tempo management
 • Imports and exports gp3,gp4 and gp5 files.
download here!!!

No comments:

Post a Comment